Ansiktsigenkänning

  • 3D avläsning time of flight, Backside illumination, supression of backlight illumination,
  • Interface MIPI
  • Standard upplösningar: VGA(640×480), HVGA(448×344), QVGA(320×240, HQVGA(224×172)
  • Enkel åtkomst till djupkarta, gråskalavärde och kvalitetsflaggor för varje pixel
  • Utvecklingsplattformar finns tillgängliga (NDA)

 

Referensprojekt: